โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ - logo1
 บุคลากร

ลงเวลาเข้า - ออกงาน

สะดวกและง่ายผ่านมือถือ

โปรแกรมบุคลากร แต้มต่อ

โปรแกรมบุคลากร แต้มต่อ คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแก้ปัญหาของเครื่องตอกบัตรหรือเครื่องสแกนนิ้ว ที่ไม่สามารถตรวจสอบการเข้า-ออกงานของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งแก้ปัญหาการลงเวลาแทนกัน ด้วยระบบยืนยัน 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 พนักงานสแกนหาจุดลงเวลาหรือสแกน Qrcode และขั้น 2 ยืนยันด้วยภาพถ่ายเซลฟี่ ซึ่งข้อมูลจะส่งไปที่ cloud server แบบเรียลไทม์ทำให้หัวหน้างานหรือผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายงานได้แบบทันทีและดูย้อนหลังเมื่อไร เวลาใดก็ได้ ผ่านระบบออนไลน์ มีหลักฐานและสถิติที่ชัดเจนนับว่าเป็นระบบและระเบียบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาก อีกทั้งยังใช้ข้อมูลการลงเวลาและการลาที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลมาประมวลผลเพื่อช่วยคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ

ฟีเจอร์เด่น

ลงเวลาด้วยมือถือ

ใช้สมาร์ทโฟนส่วนตัวลงเวลาเข้า-ออกงาน สะดวกและง่าย ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

ลางานออนไลน์

ระบบลางานออนไลน์ สะดวกและง่าย กำหนดโควต้าการลาได้ในแต่ละประเภท

คำนวณเวลาทำงาน

ไม่ว่าขาดงาน ลางาน หรือมาสาย ระบบคำนวณเวลาทำงานให้อัตโนมัติ

ทำเงินเดือน

หักเงินเบิกล่วงหน้า หักเงินสบทบประกันสังคม หรือจ่ายเพิ่มพิเศษ จัดการง่ายในทุกเดือน

สลิปเงินเดือน

มีสลิปเงินเดือนสำเร็จรูป และออกแบบเพิ่มเติมได้ ร้องขอปรับแต้งได้ตามต้องการ

หลายสาขา

รองรับทั้งสาขาเดียว และหลายสาขา บริหารธุรกิจง่าย ขยายธุรกิจง่าย

ราคา

แพ็คเก็จราคาเป็นแบบยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ (จำนวนพนักงาน) แบ่งออกเป็น 3 ขนาด

ธุรกิจขนาด S

60
บาท/ผู้ใช้/เดือน
พนักงานไม่เกิน 100 คน
ลงเวลา QR code
ลงเวลา Beacon
ระบบลางาน
ระบบคำนวณเงินเดือน
ระบบเบิกเงินล่วงหน้า

ธุรกิจขนาด M

50
บาท/ผู้ใช้/เดือน
พนักงาน 101 ถึง 300 คน
ลงเวลา QR code
ลงเวลา Beacon
ระบบลางาน
ระบบคำนวณเงินเดือน
ระบบเบิกเงินล่วงหน้า

ธุรกิจขนาด L

40
บาท/ผู้ใช้/เดือน
พนักงาน 301 คนขึ้นไป
ลงเวลา QR code
ลงเวลา Beacon
ระบบลางาน
ระบบคำนวณเงินเดือน
ระบบเบิกเงินล่วงหน้า

หมายเหตุ ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ลูกค้าของเรา