โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ - logo1
 แต้มต่อ

ร่วมงานกับเรา

 การร่วมงานกับเรา แต้มต่อ พวกเรามีภารกิจที่ต้องการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ของประเทศไทยให้แข็งแรงด้วยเทคโนโลยีให้เป็นฟันเฟืองที่แข็งแรงพร้อมขับเคลื่อนไปกับภาคธุรกิจอื่นอย่างไร้รอยต่อ และพวกเราต้องการให้คุณมาร่วมสร้างมันด้วยกันกับพวกเรา

 คุณสนใจสร้างบริการเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีหรือไม่ ? คุณอยากเห็นผู้ประกอบการในชุมชนที่ท่านอาศัยหรือภูมิลำเนาถิ่นเกิดของท่านเข้าถึงหรือใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ ? หากใช่ คุณได้พบองค์กรที่เหมาะกับคุณและมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณแล้ว

 พวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักพัฒนาระบบ และผู้นำด้านการให้บริการเครื่องมือสนับสนุนงานขายประกันรถออนไลน์ (SaaS)

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

รับสมัคร
Data Scientist
นักวิเคราะห์ข้อมูลที่จะช่วยเราค้นหาโอกาสใหม่ ๆ
รับสมัคร
UX/UI Designer
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
รับสมัคร
React Developer
นักพัฒนา Front-end ผู้เชี่ยวชาญการเขียน React.js/Next.js
รับสมัคร
Flutter Developer
นักพัฒนา Mobile Application ผู้เชี่ยวชาญการเขียนภาษา Dart/Flutter Framework
รับสมัคร
NodeJS Developer
นักพัฒนา Back-end ผู้เชี่ยวชาญการเขียน Node.js