โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ - logo1
 แต้มต่อ

เครื่องมือบริหารธุรกิจ

ในราคาที่เอื้อมถึง

เทคโนโลยีโดยคนไทย เพื่อคนไทย เพราะเราเข้าใจและพร้อมเติบโตไปพร้อมกัน

บริการของเรา

สำหรับ ตรอ.

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารธุรกิจสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ช่วยให้ทำงานง่ายและลดข้อผิดพลาด ระบบคำนวณภาษีรถ-ค่าปรับ ออกบิลได้หลายรูปแบบ ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ ระบบค่าใช้จ่าย รายงานปิดยอดรายวัน-กำไรสุทธิ เซ้นต์รับเอกสารด้วยมือถือ และระบบเตือนต่ออายุผ่าน SMS/จดหมาย รองรับธุรกิจสาขาเดี่ยวและหลายสาขา ...เพิ่มเติม

สำหรับร้านประกัน

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารงานนายหน้าประกันภัยโดยตรง ทั้งนายหน้าบุคคล/นิติบุคคล ระบบจะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเสนอราคา การออกบิล การแจ้งงาน การจัดการงาน ระบบลูกหนี้และเจ้าหนี้ การติดตามงานแบ่งชำระ/ค้างชำระ รายงานต่าง ๆ อีกทั้งยังมีระบบนำส่งเบี้ยประกันและรายงานส่งสำนักงาน คปภ. รองรับธุรกิจสาขาเดี่ยวและหลายสาขา ...เพิ่มเติม

สำหรับทุกธุรกิจ

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแก้ปัญหาของเครื่องตอกบัตรหรือเครื่องสแกนนิ้ว ที่ไม่สามารถตรวจสอบการเข้า-ออกงานของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งแก้ปัญหาการลงเวลาแทนกัน ด้วยระบบยืนยัน 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 พนักงานสแกนหาจุดลงเวลาหรือสแกน Qrcode และขั้น 2 ยืนยันด้วยภาพถ่ายเซลฟี่ ซึ่งข้อมูลจะส่งไปที่ cloud server แบบเรียลไทม์ ...เพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา

สถานประกอบการกว่า 210 ร้าน ทั้งตรอ. และสำนักงานประกันฯ ใครใช้แต้มต่อบ้าง

ลำดับ ชื่อ จังหวัด
1 วันชัยตรวจสภาพ สมุทรปราการ
2 ศูนย์รถดีบางพลี (เฮียมุ่ย) สมุทรปราการ
3 สถานตรวจสภาพรถ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
4 ตรอ. เคซี ชุกโดน จ.กาญจนบุรี
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญถาวร เซาท์เทอร์น เซอร์วิส(2005) สงขลา
6 สถานตรวจสภาพรถเอกชน บีพี เซอร์วิส จ.ระยอง
7 บริษัท ธรรมกลการ จำกัด (Head Office) ฉะเชิงเทรา
8 ตรอ. เคซี แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี
9 สถานตรวจสภาพรถเอกชน ซิมยานยนต์ (สาขา 1) กรุงเทพมหานคร
10 สถานตรวจสภาพรถนครรังสิต ปทุมธานี