แต้มต่อ

สมัครกลุ่ม คุ้มกว่า

ชวนเพื่อนสมัครใช้งานพร้อมกัน ใช้งานฟรีสูงสุด 12 เดือน

ชวนเพื่อน ใช้งานฟรี 12 เดือน โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ ชวนเพื่อน ใช้งานฟรี 12 เดือน โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ ชวนเพื่อน ใช้งานฟรี 12 เดือน โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ

โปรแกรมบริหาร ตรอ. แต้มต่อ

ชวนเพื่อนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตรอ. มาสมัครใช้บริการแต้มต่อ รับสิทธิพิเศษใช้งานสูงสุดฟรี 12 เดือน

สมาชิก (ร้าน) ใช้งานฟรี (เดือน)
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6 (โบนัส 6 เดือน)
เงื่อนไข & กติกา
1. สมาชิกทั้งหมดต้องเป็นผู้ใช้งานรายใหม่
2. เริ่มต้นนับเดือนจากวันที่ลงทะเบียนของสมาชิกรายแรก
3. โบนัสมอบให้เฉพาะกลุ่ม 6 ร้าน ที่สมาชิกทั้งหมดใช้งานครบ 6 เดือนเท่านั้น
4. หากมีร้านสาขานับเป็น 1 ร้านเท่านั้น (เจ้าของเดียวกัน)
5. ลงทะเบียนก่อน 30 เมษายน 2564